ආයුබෝවන්! ඔබගේ අවදානම් තත්ත්වය ඔබ විසින්ම දැන ගනිමින්, ඔබේ HIV සහ STI පරීක්ෂණය ඔබම වෙන් කරවා ගන්න. ඔබේ ආරක්ෂාව ඔබ විසින්ම සපයාගන්න. #iknownow

ඔබට HIV ආසාදනය වීමේ අවදානම් මට්ටම තක්සේරු කිරීමට සහ HIV පරීක්ෂාව, ලිංගාශ්රිත රෝග පරීක්ෂණ සහ වෙනත් සායනික සේවාවන් සඳහා දිනයක් සහ වේලාවක් වෙන්කරවා ගැනීමට ඔබට KNOW4SURE.lk භාවිතා කළ හැක. දිවයින පුරා පිහිටා ඇති ලිංගාශ්රිත රෝග සායන 40කට වැඩි ප්රමාණයකින් ඔබට ඔබේ මනාපය මත ආසන්නයේ ඇති සායනය තෝරාගත හැක. HIV ස්වයං-පරීක්ෂණ කට්ටල සහ කොන්ඩම් වැනි සෞඛ්ය නිෂ්පාදන ඔබේ දොරකඩටම නොමිලේ ලබා දීම සඳහා අපි මෑතකදී නිවසටම බෙදා හැරීමේ සේවාවක් (NSACP HOME DELIVERY SERVICE) ආරම්භ කළෙමු. අපගේ සෞඛ්ය වෘත්තිකයන්ගේ කණ්ඩායම සැමවිටම ඔබගේ පෞද්ගලිකත්වය සහ රහස්යභාවය සහතික කිරීමට කැපවී සිටී. වැඩි විස්තර සඳහා ඔබට අපගේ සේවා සපයන්නෙකු සමඟ කතාබස් කිරීමට (CHAT) හෝ අපගේ CALL ME BACK සේවාව හරහා දුරකථන ඇමතුමක් සඳහා දිනයක් සහ වේලාවක් වෙන්කරවා ගත හැකිය. සෞඛ්ය සම්පන්න සහ දීර්ඝ ජීවිතයක් සඳහා ඔබට සේවය කිරීමට අපි කැපවී සිටිමු.


මෙම ජංගම යෙදවුම මඟින් රැස් කරගන්නා දත්ත වැඩසටහනේ අරමුණු ඉ‍ටු කර ගැනීම සඳහා පමණක් භාවිතා වන අතර, එමඟින් ඔබගේ අනන්‍යතාවය පිළිබඳ සොයා බැලීමක් සිදු වන්නේ නැත. මෙම යෙදවුම මඟින් ඔබ සිටින ස්ථානය සම්බන්ධ දත්ත (location data) හා දුරකතනයේ අනෙකුත් යෙදවුම් භාවිතා කිරීම සඳහා අදාල දත්ත (risk data, testing data) ඉල්ලා සි‍ටින විටදී, එහි අරමුණ වන්නේ සායනික සහය ලබා ගැනීම සඳහා අප ලබා දෙන නිර්දේශ වෙත යොමු කිරීමත්, එමඟින් අන්තර්ජාල පහසුකම් මත මෙම යෙදවුම භාවිතා කිරීම පිළිබඳ මූලික අවබෝධය ‍ඔබ වෙත ලබා දීමත් පමණකි. ඔබගේ දත්ත වල රහස්‍යභාවය හා නිර්නාමිකභාවය අපි සහතික කරමු